Plek, actie en vertrouwen

Plek, actie en vertrouwen

Plek, actie en vertrouwen 1552 564 Conversie

Plek, actie en vertrouwen

Jeroen van Wijngaarden van ConveЯsie Training en Coaching publiceert een vijfluik. Een kwintet over de wetmatigheden van systemisch denken en het vaak onbesproken onderwerp Vertrouwen. In dit tweede artikel spreken we over vertrouwen in relatie tot het fenomeen “plek”.

Toen ik voor het eerst de aula van mijn middelbare school binnenliep en tussen grotendeels totaal onbekende brugpiepers plaatsnam, was ik bloednerveus. Ik weet nog als de dag van gisteren dat de onderbouwcoördinator de klassenindeling voor ging lezen. Naarmate het oplezen langer duurde en mijn naam maar niet werd genoemd, steeg bij mij de spanning. Was ik niet ingedeeld?  Zou ik, als alle klassen opgewonden naar hun eigen lokaal waren vertrokken, hier als enige achterblijven? Dat ging zeven groepen lang door. Tot bij de achtste groep en helemaal onderaan die lijst, bij de “W” kwam de verlossing. Ik had een plek. Ik hoorde er bij.

Plek is het tweede terrein van wetmatigheden in een systeem. De plaats die iets of iemand inneemt in een systeem is bepalend voor de mate waarin hij kan verbinden en invloed kan uitoefenen.  Een juiste plek zorgt voor actie. Waarom zou je iets gaan doen als je nog geen plek hebt? Het is je vertrekpunt;  je bewijs van bestaansrecht. Deze wetmatigheid is zo fundamenteel dat we zelfs een aantal uitdrukkingen kennen die over dit fenomeen gaan. Je plek kennen, iets een plaatsje geven. Iemand zijn plek wijzen. Ergens op je plek zijn.

De sterke, hieraan verbonden wetmatigheid is dat alles en iedereen in een systeem recht heeft op een plek. Niets of niemand kan zomaar zonder consequenties worden uitgesloten uit een systeem. Bij een scheiding kan de moeder niet net doen of de vader van de kinderen er niet meer is. Voor de kinderen (net als voor de vader) kan dat grote gevolgen hebben. De “verdwenen” helft is echt niet verdwenen uit de energie van het familiesysteem.

Het is dus nogal wat voor een medewerker `s ochtend op kantoor te komen en erachter te komen dat alle flexplekken al bezet zijn, zodat hij linea recta weer naar huis kan om daar te moeten gaan werken.

De plek die we innemen vormt namelijk voor een groot deel onze identiteit. Afkomst bepaalt voor een groot deel wie we zijn. Onze plek in de maatschappij (ons werk, ons gezin, onze vrijetijdsbesteding) vertelt ons verhaal.
We vereenzelvigen ons met de plek die we innemen. De hele dynamiek rondom de vluchtelingenstroom gaat uiteindelijk alleen maar om mensen die zoeken naar een plek die ze zich eigen kunnen maken. Op veel kleinere schaal zie je dat in Het Nieuwe werken.  De eenheidsworst van flexplekken heeft vaak juist een chronisch gebrek aan identiteit en veel van ons vinden het dan ook moeilijk om goed te functioneren op zo`n plaats. Uit meerdere onderzoeken is al gebleken dat Het Nieuwe Werken lang niet altijd leidt tot de door de werkgever zo gewenste verandering van meer samenwerking, meer actie of creativiteit. Als een medewerker het gevoel heeft dat hij geen plek heeft in de organisatie zal de actie (laat staan de verandering) deels of

geheel uitblijven.

Bij een plek in een organisatie hoort een functie. Bij een functie, of titel, hoort een taak met zowel verantwoordelijkheden als een mandaat om de taak tot een goed eind te brengen. Als deze drie zaken met elkaar in balans zijn wordt de plek helder. Het nemen van verantwoordelijkheid voor processen en structuren is één van de bouwstenen van een context die vertrouwen doet groeien. Die verantwoordelijkheid kan iemand alleen maar nemen als helder is wat zijn taak is en als hij ook gemachtigd is beslissingen te nemen als er bijgestuurd moet worden. Vandaar dat steeds meer medewerkers op klantservice-afdelingen meer mogelijkheden krijgen om problemen van klanten direct op te lossen tot een bepaald

geldbedrag. Het mandaat wat ze krijgen geeft slagkracht en daarmee groeit het zelfvertrouwen en het vertrouwen vanuit de klant; de snelheid van handelen kan omhoog zoals Stephen Covey in zijn boek “De Snelheid van Vertrouwen” zo mooi beschrijft.

Maar misschien nog wel belangrijker dan de heldere inrichting van onze functie is dat in systemen het verleden een plek behoort te hebben. Hoe vaak ik niet mee maak dat in een organisatie ingrijpende gebeurtenissen niet meer besproken mogen worden. Daardoor worden ze vaak ook niet begrepen. Hoe gaat een instellingen als een woningbouwvereniging om met het besmette erfenis van haar oud-bestuurders? Dat verleden zou met elkaar besproken te moeten worden. Net als dat een accountant de veranderende samenleving met zijn steeds verdergaande IT-oplossingen niet buiten kan houden. Dat zal ruimte moeten krijgen om vervolgens een gerichte actie op te kunnen ondernemen.

In een organisatie waar de nodige actie maar niet van de grond komen, is de grote vraag: wat heeft geen plek of nooit een plek gekregen? Vind een antwoord op deze twee vragen en uit de dialoog zal nieuwe en gepaste actie geboren worden.

  Privacyvoorkeuren

  Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie via uw browser opslaan van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw Privacy-voorkeuren wijzigen. Het is vermeldenswaard dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en op de services die we kunnen bieden.

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Onze website maakt gebruik van cookies, voornamelijk van diensten van derden. Definieer uw privacyvoorkeuren en / of ga akkoord met ons gebruik van cookies.